स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ । धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।


स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ । धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।

प्रकाशक : बाली विकास निर्देश्नालय

 

स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ ।

धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।


डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ

डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ

(प्रमुख)
महानन्द जोशी

महानन्द जोशी

((बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ) (सुचना अधिकारी))