Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सर्शत अनुदानमा हस्तान्तरित बाली विकास कार्यक्रमको स्वीकृत कार्यविधि २०७८ Detail view Download
2 Seed Production, Supply and Management Directives 2078. बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ Detail view Download
3 नेपालमा हाल (२०७८।०४।३२) सम्म सुचित बीज विजन सम्बन्धी विवरण Detail view Download
4 नव सुचित बीउ विजन सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा २०७८ साउन ३२ मा प्रकाशित सुचना Detail view Download
5 परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना Detail view Download
6 सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्यूबाट अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०७८ को अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश Detail view Download
7 प्रेस नोट: अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०७८ Detail view Download
8 राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०७८ को नारा Detail view Download
9 अठारौं धान दिवसको नाराको लागि सुझाव उपलव्ध गराउने बारे । Detail view Download
10 धानको श्रोत बीउ (मूल/प्रमाणित-मसिनो/मध्यम मसिनो जात) को उपलब्धता सम्बन्धी विवरण-कृषि विकास फार्म चन्द्रडाँगी झापा Detail view Download
11 धानको श्रोत बीउ (मूल/प्रमाणित-मसिनो/मध्यम मसिनो जात) को उपलब्धता सम्बन्धी विवरण-कृषि विकास फार्म सुन्दरपुर कंचनपुर Detail view Download
12 मसिनो तथा मध्यम मसिनो धानबालीका सिफारिश जात र विशेषताहरु Detail view Download
13 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ Detail view Download
14 Call for Article in Agronomy Journal of Nepal 2020 Detail view Download
15 बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ Detail view Download
16 १७‍औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा राेपाई महाेत्सव २०७७ काे नारा तथा धान दिवस मनाउँदा अपनाउनुपर्ने प्राेटाेकल Detail view Download
17 मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना Detail view Download
18 धान सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यविधि कृ वि फा चन्द्रडँँागी Detail view Download
19 मकै उत्पादन् प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु Detail view Download
20 मकै उत्पादन् प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना Detail view Download
21 मकै उत्पादन् प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रकृया 2076 Detail view Download
22 पत्रकार सम्मेलन Detail view Download
23 १६औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइ महोत्सव २०७६ Detail view Download
24 स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ । धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ । Detail view Download
25 गुणस्तरीय बीउ बिजन प्रयोग गर्नुहुन कृषकहरूलार्इ अनुरोध Detail view Download
डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ

डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ

(प्रमुख)
महानन्द जोशी

महानन्द जोशी

((बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ) (सुचना अधिकारी))