अन्य पुस्तक तथा प्रकाशन

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Magazine Poush Magh 28 Kb application/pdf View Download
2 Magazine Kartik Mangsir 28 Kb application/pdf View Download
3 Magazine Falgun Chaitra 28 Kb application/pdf View Download
4 Magazine bhadra Aswin 28 Kb application/pdf View Download
5 Magazine Baisakh Jestha 28 Kb application/pdf View Download
6 Magazine Ashad Shrawan 28 Kb application/pdf View Download
7 Bhadra-Aswin Krishi book 28 Kb application/pdf View Download
8 Bhadra Ashwin 28 Kb application/pdf View Download
9 Ashar Shawan 28 Kb application/pdf View Download
10 agrimagazine_magh 28 Kb application/pdf View Download
11 agarmagazine_mangsir 28 Kb application/pdf View Download
12 agrimagazine_ashar 28 Kb application/pdf View Download
13 agrimagazine_asoj 28 Kb application/pdf View Download
14 Baisakh jestha 2070 magazine 28 Kb application/pdf View Download
15 Falgun Chaitra 2069 magazine 28 Kb application/pdf View Download
16 Poush Magh 2069 magazine 28 Kb application/pdf View Download
17 Kartik mangsir 2069 magazine 28 Kb application/pdf View Download
18 Bhandra aswin 2069 magazine 28 Kb application/pdf View Download
19 Baisak jestha 2068 28 Kb application/pdf View Download
20 Baishak-jestha Bi-monthly 2066 28 Kb application/pdf View Download
21 Falgun-Chaitra-2066 28 Kb application/pdf View Download
22 वर्ष ४५ कार्तिक-मंसीर २०६५, अङ्क ४ 28 Kb application/pdf View Download
23 वर्ष ४६ असार–साउन २०६६,अङ्क २ 28 Kb application/pdf View Download
24 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६२ अङ्क ६ 28 Kb application/pdf View Download
25 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६३ अङ्क ६ 28 Kb application/pdf View Download
26 वर्ष ४३ बैशाख–जेठ २०६३ अङ्क १ 28 Kb application/pdf View Download
27 वर्ष ४३ कार्तिक-मंसिर २०६३ अङ्क ४ 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 कृषि डायरी २०७६ 28 Kb application/pdf View Download
2 कृषि डायरी २०७५ 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 krishi weekly 9 28 Kb application/pdf View Download
2 krishi weekly 36 28 Kb application/pdf View Download
3 Krishi weekly 4 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 कार्यविधि २०७५ 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 माछाको प्रजनन प्रविधि 28 Kb application/pdf View Download
2 माछाको आहारा दाना व्यवस्थापन 28 Kb application/pdf View Download
3 माछामा एरिएटरको प्रकार 28 Kb application/pdf View Download
4 माछाको गर्भाधान तथा बच्चा कोरल्ने तरिका 28 Kb application/pdf View Download
5 माछा पालनमा एरिएसनको सिद्धान्त 28 Kb application/pdf View Download
6 माछामा आई पर्ने समस्या समाधानहरु 28 Kb application/pdf View Download
7 National Seed Policy 1999 (2056 BS) 28 Kb application/pdf View Download
8 विभिन्न बालीका सूचित जातहरु-२०७२ 28 Kb application/pdf View Download
9 बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३ 28 Kb application/pdf View Download
10 Seeds Act, 2045 B.S. (1988 A.D.) 28 Kb application/pdf View Download
11 गोलभेडाको निमाटोड व्यबस्थापन:कलमी प्रबिधिबाट बेर्ना उत्पादन 28 Kb application/pdf View Download
12 जुम्ली घोडा: एक परिचय र संरक्षणको आबश्यकता 28 Kb application/pdf View Download
13 मकैबालीमा संरक्षण 28 Kb application/pdf View Download
14 आँपको उन्नत खेती प्रविधि 28 Kb application/pdf View Download
15 नेपालमा पाईने गाईभैंसीका जातहरु 28 Kb application/pdf View Download
16 अन्न भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु 28 Kb application/pdf View Download
17 Banned pesticide pumphlet 28 Kb application/pdf View Download
18 अदुवा भण्डारण प्रविधि 28 Kb application/pdf View Download
19 प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनः नेपालमा उपलब्ध प्राङ्गारिक मल र महत्व 28 Kb application/pdf View Download
20 अलैची खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
21 जीवनाशक विषादी सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०४८ 28 Kb application/pdf View Download
22 Agricultural Calendar 2074 AICC 28 Kb application/pdf View Download
23 आधुनिक मौरीपालन 28 Kb application/pdf View Download
24 मौरी गोलाको निरीक्षण 28 Kb application/pdf View Download
25 अदुवा खेति प्रविधिः 28 Kb application/pdf View Download
26 केरा र आँप पकाउने बातावरण मैत्री प्रविधि 28 Kb application/pdf View Download
27 बाली संरक्षण संदेश-२०६८ 28 Kb application/pdf View Download
28 बाली संरक्षण संदेश- २०७२ 28 Kb application/pdf View Download
29 बाली संरक्षण संदेश-२०७१ 28 Kb application/pdf View Download
30 बाख्रा पालन 28 Kb application/pdf View Download
31 पशुपंक्षीका मुख्य रोगहरु र तिनको उपचार 28 Kb application/pdf View Download
32 विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि आवेदन पत्र 28 Kb application/pdf View Download
33 कुखुराको बर्ड फ्लु रोग 28 Kb application/pdf View Download
34 मानव शरिरमा बिषादीको असरका लक्षण तथा चिन्हरु 28 Kb application/pdf View Download
35 कफी वालीमा लाग्ने मुख्य कीराहरु र तिनीहरुको एकिकृत व्यवस्थापन 28 Kb application/pdf View Download
36 विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७० 28 Kb application/pdf View Download
37 विषादी 28 Kb application/pdf View Download
38 Pesticide imported and formulated in Nepal 28 Kb application/pdf View Download
39 छरुवा धान खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
40 बर्षैभरी काँक्रो खेती गर्ने प्रविधि 28 Kb application/pdf View Download
41 व्यवसायिक मेवा खेती 28 Kb application/pdf View Download
42 ब्रुसेलोसिस रोग 28 Kb application/pdf View Download
43 खाध अनुसन्धान महाशाखा परिचय 28 Kb application/pdf View Download
44 बिषाधि ईजाजतपत्रको मापदण्ड 28 Kb application/pdf View Download
45 च्याउ, मौरी र रेशमका कार्यालयहरु 28 Kb application/pdf View Download
46 किवीफल जानकारी 28 Kb application/pdf View Download
47 चिनो तथा कागुनोबाट बिस्कुट, केक बनाउने प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
48 स्थानीय स्तरमा माछा सुकाउने प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
49 कार्प र स्थानीय माछाको बहुजातीय पालन प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
50 माटोको उर्बराशक्ति व्यबस्थापन 28 Kb application/pdf View Download
51 जिरा खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
52 अकबरे खुर्सानी खेती 28 Kb application/pdf View Download
53 नेपालमा संरक्षण कृषि 28 Kb application/pdf View Download
54 कफीको कांटछांट र पुनर्यौवनिकरण 28 Kb application/pdf View Download
55 काठमाडौ रातो सलगमको जातीय गुण र खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
56 अम्बा खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
57 Green Manuring booklet 28 Kb application/pdf View Download
58 कफीको असल कृषि अभ्यासहरु (GAP) 28 Kb application/pdf View Download
59 खुमल ज्यापु काउलीको जातीय गुण र खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
60 जापानी हलुवाबेदको खेती 28 Kb application/pdf View Download
61 उन्नत लप्सी खेती 28 Kb application/pdf View Download
62 काउलीको गाँठे रोग- जे.टी.ए. र बुढि आमा 28 Kb application/pdf View Download
63 खजुरा प्रबिधि संग्रह-१ 28 Kb application/pdf View Download
64 किवीफल खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
65 किटनाशक बिषाधिको प्रयोगबाट उब्जिएका असरहरु 28 Kb application/pdf View Download
66 सितलचिनी (सोहिजन/ Moringa) खेती जानकारी 28 Kb application/pdf View Download
67 नेपालमा काजु खेती 28 Kb application/pdf View Download
68 नेपालमा अनार खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
69 बेमौसमी प्याज खेती प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
70 सुन्तलाजात खेति प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
71 एभोकाडो - लाभदायक फल 28 Kb application/pdf View Download
72 बाली संरक्षणका स्थानीय प्रबिधिहरु 28 Kb application/pdf View Download
73 बगर खेति प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
74 मकैबालीका उन्नत प्रबिधिहरु 28 Kb application/pdf View Download
75 च्याउ खेति प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download
76 कन्ये च्याउ खेती 28 Kb application/pdf View Download
77 NARC Research Highlights 2002/03-2006/07 28 Kb application/pdf View Download
78 नेपालमा सुपारीको प्रशोधन 28 Kb application/pdf View Download
79 आलुवालीमा उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन प्रविधि 28 Kb application/pdf View Download
80 आलुवालीका प्रमुख रोग र किराहरु 28 Kb application/pdf View Download
81 रेबिज - डा. केदार कार्की 28 Kb application/pdf View Download
82 प्लाष्टिक ट्रे नर्सरी र धानमा पारासुटिङ्ग रोपाई बिधि 28 Kb application/pdf View Download
83 नेपालमा रेन्बो ट्राउट माछा 28 Kb application/pdf View Download
84 प्राङ्गारिक कृषि 28 Kb application/pdf View Download
85 प्लाष्टिक मल्चिङ्ग 28 Kb application/pdf View Download
86 कृषकस्तरमा बीउ परीक्षण गर्ने तरिका 28 Kb application/pdf View Download
87 कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोग, जे.टी.ए. र बुढि आमा 28 Kb application/pdf View Download
88 आलुको पुतली 28 Kb application/pdf View Download
89 जिल्ला बीउ-बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम 28 Kb application/pdf View Download
90 Seed_Act_1988 28 Kb application/pdf View Download
91 बीउ बीजनको प्रयोगबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका-२०७३ 28 Kb application/pdf View Download
92 बीउ बीजनको अवस्था र खाध सुरक्षामा महत्व 28 Kb application/pdf View Download
93 आलुको पिठो बनाउने प्रबिधि तथा उपयोग 28 Kb application/pdf View Download
94 नेपालमा फ्लोरीकल्चरको सम्भावना र चुनौतिहरु 28 Kb application/pdf View Download
95 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्बराशक्ति व्यवस्थापन 28 Kb application/pdf View Download
96 धानको SRI प्रबिधी 28 Kb application/pdf View Download
97 बढ्दो चिनीको माग र उखु खेतिको उत्पादन स्थिती 28 Kb application/pdf View Download
98 Study on National Pesticide Consumption Statistics 28 Kb application/pdf View Download
99 गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव 28 Kb application/pdf View Download
100 The_Seeds_Rules_2013 28 Kb application/pdf View Download
101 याकोन(भूइँ स्याउ) खेति प्रविधि- टी.पी. बराकोटी 28 Kb application/pdf View Download
102 आधुनिक र परम्परागत मौरीपालनमा फरक 28 Kb application/pdf View Download
103 बेसार खेति प्रबिधि 28 Kb application/pdf View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Krishi Diary 28 Kb application/pdf View Download