स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ । धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।


स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ । धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।

प्रकाशक : बाली विकास निर्देश्नालय

 

स्वस्थ जीवनको लागि एक छाक भात, एक छाक रोटी खाऔँ ।

धान/चामलको बढ्दो आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाऔँ ।


मेघनाथ तिमिल्सिना

मेघनाथ तिमिल्सिना

प्रमुख

बलराम रिजाल

बलराम रिजाल

(वरिष्ठ माटो विज्ञ) (सुचना अधिकारी)